Szukaj:
 
 
 
  Strona główna · Godziny otwarcia . Ceny biletów · Oferty i cennik · Oferta edukacyjna · Lokalizacja Zamku · Wolontariat · Kontakt  
  Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest wtorek, 16 pazdziernika 2018 r. 289 dzien roku  
 
Aktualności Wydarzenia
Wystawy
Wystawy czasowe Wystawy stałe
O muzeum
Działy i zbiory Historia muzeum Zamek sandomierski Szachy Publikacje Nagrody i wyróżnienia Mikołaj Gomółka Nasi Darczyńcy Podziękowania
Nasi partnerzy Galeria Logowanie
 
Losowa fotografia
 

 

100 – lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

 
Podziękowania

 

 

Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi Ryszardowi Jani i Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. w Sandomierzu za pomoc finansową, związaną z unowocześnianiem naszej siedziby. Dzisiaj przyszły pocztą przesyłki z zamówionym ekranem, również z mikrofonem bezprzewodowym i statywami na mikrofony (dotąd nimi nie dysponowaliśmy). Ekran będziemy montować w następnym tygodniu – ależ jest on duży! Sami Państwo rychło zobaczycie.

__________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Nasze podziękowania

W związku z organizacją XVIII Śniadania Wielkanocnego AD 2017 w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu serdecznie dziękujemy za pomoc naszym partnerom i sponsorom, bez których pomocy przygotowanie spotkania nie byłoby możliwe. W ich kręgu znaleźli się:
- Gmina Miejska Sandomierz
- Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
- Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
- Gmina Dwikozy
- Gmina Klimontów
- Miasto i Gmina Koprzywnica
- Gmina Łoniów
- Gmina Obrazów
- Gmina Samborzec
- Gmina Wilczyce
- Miasto i Gmina Zawichost,
a ponadto:
- Cukiernia JUGO, Janusz Jugo - Kępie Zaleszańskie
- Dwór Dwikozy
- F.H.P. Megawita, Jadwiga Małkiewicz - Góry Wysokie
- Piekarnia Pieczywa i Wyrobów Cukierniczych, Dariusz Stępień - Mokoszyn
- P.P.H.U. "KASIA" Sp. z o. o. Krzysztof Szymański, Jarosław Pałgan - Dwikozy
- Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu

Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc i pracę nauczycielom i uczniom Zespółu Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych w Sandomierzu.

Serdecznie dziękujemy, zapraszając do nas.

 

 

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

 

składa podziękowanie

 

Panu Cezaremu Łutowiczowi - sandomierskiemu złotnikowi i jubilerowi, za nieodpłatne naprawienie srebrnego kandelabru pięcioramiennego z okresu międzywojnia. Przywracanie poważnie uszkodzonego zabytku do stanu pierwotnego trwało od 22 listopada 2013 do 3 listopada b.r.

 

W przeszłości, Cezary Łutowicz już kilkukrotnie pomógł Muzeum Okręgowemu w Sandomierzu naprawiając metalowe zabytki. Dla przypomnienia - przeprowadził konserwację następujących muzealiów: XVIII-wiecznej żelaznej kasy miejskiej (skrzyni - skarbca), zespołu sreber z tzw. „skarbu Małachowskiego”, XVII-wiecznego miecza katowskiego czy wczesnośredniowiecznego miecza żelaznego wydobytego z Wisły pod Zawichostem.

 

Dziękujemy najserdeczniej!

 

 

 

Biblioteka Muzeum Okręgowego w Sandomierzu dziękuje i z przyjemnością przyjmuje do swojego księgozbioru podarowany przez Pana Cezarego Łutowicza tytuł Katalog złotnictwa w zbiorze dokumentacji specjalistycznej Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, cz. I i II autorstwa Gradowski M., Pielas M., który stał się cennym uzupełnieniem naszych zbiorów, źródłem wiedzy dla pracowników naszej placówki oraz osób z zewnątrz korzystających z zasobów biblioteki muzealnej.

 

Serdecznie dziękujemy.

 

 

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu serdecznie dziękuje archeologom – Pani Urszuli Jedynak (firma „Labrys” Ostrowiec Świętokrzyski) i Panu Michałowi Kubera (Pracownia Archeologiczna „Archelius” Lubartów) za sfinansowanie konserwacji kilkunastu zabytków metalowych ze zbiorów Działu Archeologicznego, wśród których znajdują się: nóż żelazny kultury pomorskiej z okresu przedrzymskiego, groty i klamra z okresu wpływów rzymskich, groty i topór z okresu wczesnego średniowiecza, okucia wiadra i nóż żelazny z grobu wczesnośredniowiecznego oraz noże, grocik i inne przedmioty żelazne znalezione na cmentarzysku kurhanowym z okresu wczesnego średniowiecza.

Dzięki Państwa pomocy zabytki te zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń oraz mogą być pokazywane na wystawach muzealnych.

 

 

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

dziękuje

Panu Dawidowi Stec,

członkowi Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii „SAKWA”,

za przekazanie do zbiorów Działu Archeologicznego

rzadkiego znaleziska – trzech siekier brązowych z piętką lejkowatą „typu czeskiego”,

pochodzących z epoki brązu, znalezionych w Oficjałowie w pow. opatowskim.

Zabytki, po opracowaniu naukowym, będą eksponowane na stałej wystawie

archeologicznej w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

pt. Ziemia Sandomierska w pradziejach i wczesnym średniowieczu.

 

Poczytaj o siekierkach...

 

 

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu serdecznie dziękuje

Panu Dyrektorowi prof. dr hab. Ryszardowi Grygielowi

za nieodpłatne wykonanie w pracowni konserwatorskiej

Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

konserwacji wczesnośredniowiecznych denarów tzw. krzyżówek z XI w.,

pochodzących ze skarbu znalezionego w 1934 r. w Gnieszowicach , w powiecie sandomierskim.

Część skarbu, znajdująca się w naszych zbiorach składa się ze 135 monet / w tym 2 połówki /,

z których kilka jest eksponowanych w sandomierskim ratuszu.

Pozostałe, dzięki przeprowadzonej konserwacji, będą mogły być prezentowane na wystawie czasowej.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc.

Dziękujemy.

 

 

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu serdecznie dziękuje Akademii Kobiet Twórczych AKT za przekazanie materiałów będących pokłosiem projektu pt. Nie święci garnki lepią, zrealizowanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dziedzictwo Kulturowe - priorytet 3. Kultura Ludowa) w Łążku Garncarskim w 2011 r. Kroniki rodzinne, przedmioty gliniane, wzorniki motywów zdobniczych ceramiki „łążkowskiej” wzbogacą archiwum materiałów etnograficznych.

 

 

 

Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” z okazji jubileuszu 90-lecia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu podarowało naszej placówce 9 szkieł powiększających.

Ten piękny gest pozwoli wszystkim zwiedzającym, mającym problemy ze wzrokiem, przyjrzeć się ciekawym detalom prezentowanych eksponatów, jak również przeczytać opisy obiektów w trakcie zwiedzania naszych ekspozycji.

 

 

Serdecznie dziękujemy.

 

 

 

Serdecznie dziękujemy Panu Łukaszowi Król, firma „ARCHEOTECH”, Oborniki Śląskie, za przekazanie środków finansowych na zakup trzech makiet przestrzennych, przedstawiających: mamuta z myśliwymi, chatę pogrzebową z epoki brązu z Dwikóz oraz rekonstrukcję wałów na Wzgórzu Zamkowym we wczesnym średniowieczu. Makiety stanowią element aranżacji stałej ekspozycji archeologicznej w naszym Muzeum, będąc ciekawym i efektownym uzupełnieniem prezentowanych na wystawie zabytków.

 

 

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu serdecznie dziękuje Pani Teresie Dobrakowskiej, firma "ARCHE", Wrocław, za przekazanie środków finansowych na zakup gablot wystawienniczych, które umożliwiają bezpieczne eksponowanie zabytków archeologicznych w naszym Muzeum w nowej, estetycznej aranżacji. Jesteśmy pełni podziwu dla Pani postawy i wdzięczni za tak hojny gest.

Życzymy sukcesów w realizowaniu planów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym!

 

 

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu bardzo serdecznie dziękuje Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu SA Karpacki Oddział Obrotu Gazem Gazowni Sandomierskiej za humanitarny gest w postaci przekazania naszej instytucji dwóch Czytaków Plus, będących swoistymi przewodnikami po ekspozycjach muzealnych dla osób niewidzących i słabo widzących.

 

 

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu wyraża wdzięczność Pracownikom Muzeum Narodowego we Wrocławiu za zebranie i przekazanie środków finansowych dla poszkodowanych w powodzi sandomierskich muzealników.
Jesteśmy pełni podziwu dla Państwa postawy.
Serdecznie dziękujemy za tak hojny gest.

 

Dyrektor i pracownicy
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu serdecznie dziękuje
Państwu Agnieszce i Marianowi Zioło
za udekorowanie kwiatami dziedzińca zamkowego.

 

 

 

Państwu Halinie i Maciejowi Skorupom z Sandomierza
serdecznie dziękujemy za zakup sprzętu elektronicznego wykorzystywanego do celów promocyjno-edukacyjnych wynikających ze statutowej działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

 

 

 

 


Panu Zenonowi Smuniewskiemu Dyrektorowi Inspektoratu PZU S. A. w Sandomierzu serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe na remont systemu pożarowego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu z funduszu prewencyjnego PZU S. A.

 


Pracownicy i Dyrekcja Muzeum Okręgowego w Sandomierzu serdecznie dziękują Panu Zenonowi Smuniewskiemu Dyrektorowi Inspektoratu PZU S. A. w Sandomierzu za przekazanie sprzętu komputerowego.

 
 
17179491 Unikalnych wizyt